Kolonie 2022

Zapisy od 10.12.2021 a podpisanie umowy i zaliczka w wys. 500 zł/os.
w dn. 03 - 31.01.2022 r.