Kolonie 2021

Pliki do pobrania

prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie przez obojga Rodziców i dostarczenie do Biura GLOBTUR osobiście lub drogą mailową do 14.07.2021
prosimy o wydrukowanie, podpisanie przez Rodzica i dostarczenie do Biura GLOBTUR osobiście lub drogą mailową do 14.07.2021
prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie w dniu wyjazdu do autokaru na miejscu zbiórki